ZAŽELI – osposobljavanje i zapošljavanje u GDCK Sv. Ivan Zelina

O PROJEKTU:

Projekt „ZAŽELI – osposobljavanje i zapošljavanje u GDCK Sv. Ivan Zelina“

Provodi se u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Vrijednost projekta: 4.066.920,10 kn

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Trajanje projekta: 30 mjeseci

lipanj 2018. – studeni 2020.

Opći cilj projekta: Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na teško dostupna, ruralna područja i otoke

Specifični ciljevi poziva: Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života 100 krajnjih korisnika usluga na području Grada Svetog Ivana Zeline i Općine Bedenica.

Korisnici projekta:

– teže zapošljive žene žena s nižom razinom obrazovanja područja Grada Svetog Ivana Zeline i Općine Bedenica

– krajnji korisnici, stare i nemoćne osobe te osobe u nepovoljnom položaju

Rezultati projekta:

– povećanje zapošljivosti žena pripadajućih ciljanih skupina

– njihovo osnaživanje i povećanje radnog potencijala

– obrazovanje i osposobljavanje žena

– stjecanje javne isprave o obrazovanju

– stjecanje radnog iskustva , te povećanje konkurentnosti na tržištu rada

KORISNIK BESPOVRATNIH SREDSTAVA

HRVATSKI CRVENI KRIŽ

Gradsko društvo Crvenog križa Sv. Ivan Zelina

10 380 Sv. Ivan Zelina, Vatrogasna 3

OIB: 63457035985

Tel/fax: 01/20 60 415

e-mail: crveni.kriz.zelina@zg.t-com.hr

Pratite nas

Informacije i kontakt podaci

Naziv neprofitne organizacije:
Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Sveti Ivan Zelina

Skraćeni naziv neprofitne organizacije:
GDCK Sv. Ivan Zelina

Adresa: Vatrogasna 3, 10380 Sveti Ivan Zelina

OIB: 63457035985
IBAN: HR2523600001101312215

 

Ravnateljica: Branka Puhelek, struč. spec. oec
Predsjednica: Mirjana Hranjec Banovec, dr. med.

Radno vrijeme:
Ponedjeljak – Petak od 07:00 do 15:00

Telefon: 01/2060 415
Mobitel: 099/ 2060 416
Email: info@crveni-kriz-zelina.hr