DJELATNOSTI

Program rada Gradskog društva Crvenog križa Sv. Ivan Zelina za 2018. godinu

Temelji se na Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/2010) i Statutu Gradskog društva Crvenog križa Sv. Ivan Zelina od 10.12.2011.g., te aktima prihvaćenim od Skupštine i Odbora GDCK Sv. Ivan Zelina. Izrađen je na osnovi potreba stanovništva na području grada Sv. Ivana Zeline i općine Bedenica, kao i osnovnih smjernica Strategije 2020 Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

Današnji svijet je svijet promjena i razvoja u pozitivnom smjeru, ali i svijet sve češćih i većih katastrofa, rastućih nejednakosti i pribjegavanja nasilju. Strategija upozorava na opasnosti velike raznolikosti programa i predlaže da se Crveni križ usredoći na programe od kojih se može očekivati najveća korist. Za pokretanje djelotvorne pomoći u katastrofama neophodno je izraditi programe kojima je moguće pripremiti i brzo mobilizirati sve koji pomoć pružaju. Neophodno je pristupiti organiziranom osposobljavanju volontera za djelovanje u katastrofama.

Promicanje temeljnih načela Pokreta Crvenog križa ostvarivat će se kontinuiranom edukacijom djelatnika i volontera, podmladka i mladih, ali i stanovništva putem predavanja, tiskanjem publikacija, organiziranjem seminara za suradnike u programima, kao i putem medija.

Posebna pozornost usmjerit će se na zaštitu ugroženih pojedinaca ili skupina kao i na informiranje javnih djelatnika o potrebi njihove podrške humanitarnim programima Hrvatskog Crvenog križa, čime se podržava i razvoj civilnog društva.

Programi unapređenja zdravlja provodit će se putem predškolskih i školskih programa primjerenih uzrastu učenika, organiziranjem tečajeva i seminara, radionica i savjetovališta, tiskanjem informativnog materijala, kao i člancima objavljenim u javnim medijima (lokalnim novinama, radiju, televiziji i web portalima).

GDCK Sv. Ivan Zelina u ostvarivanju svojih humanitarnih ciljeva na području zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi i pomoći lokalnoj zajednici, te odgoja za humanost i promoviranju ljudskih i dječjih prava, Međunarodnog humanitarnoga prava i Ženevskih konvencija, surađuje i uključuje u svoje programe slijedeće:

A) Odgojno-obrazovne ustanove:
• Dječji vrtići: “Proljeće”, Sv. Ivan Zelina i Dječji vrtić: “Tintilinić”, Blaževdol
• Osnovne škole: Dragutina Domjanića, Sv. Ivan Zelina, Ksavera Šandora Đalskog, Donja Zelina i Bedenica s područnim školama:Komin, Nespeš, Prepolno, Radoišće, i Gornje Psarjevo
• Srednju školu:Dragutina Stražimira, Sv. Ivan Zelina

B) Zdravstvene ustanove:
• Dom zdravlja Zagrebačke županije, Ispostava Sv. Ivan Zelina
• Privatne ambulante primarne zdravstvene zaštite u Sv. Ivanu Zelini

C) Programski srodne udruge
• Udruga roditelja djece s posebnim potrebama “Srce” Sv. Ivan Zelina
• Udruge umirovljenika u Sv. Ivanu Zelini
• Udruga edukacijom protiv raka dojke Zagrebačke županije
• Dobrovoljna vatrogasna društva s područja Sv. Ivana Zeline i Bedenice

D) Lokalne, županijske i državne institucije:
• Grad Sv. Ivan Zelina
• Općina Bedenica
• Centar za socijalnu skrb Sv. Ivan Zelina

F) Suradnja s medijima
• Radio stanica Sv. Ivan Zelina
• Tisak: Glasilo HCK, Prigorski glasnik, Prigorje.hr
• Web portal: Zelina.hr, Prigorje.hr

Programom rada planira se nastavak svih ranije započetih programa, kao i kontinuirano bavljenje tradicionalnim djelatnostima Crvenog križa povjerenim po javnim ovlastima, kao i akcijama za koje se ukaže potreba, a u suglasnosti su sa osnovnim zadaćama podijeljenim kroz:
1. Zdravstvene programe
2. Službu traženja
3. Socijalne aktivnosti
4. Rad s mladeži
5. Provođenje zajedničkih akcija Hrvatskog Crvenog križa
6. Ostale aktivnosti

Pratite nas

Informacije i kontakt podaci

Naziv neprofitne organizacije:
Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Sveti Ivan Zelina

Skraćeni naziv neprofitne organizacije:
GDCK Sv. Ivan Zelina

Adresa: Vatrogasna 3, 10380 Sveti Ivan Zelina

OIB: 63457035985
IBAN: HR2523600001101312215

 

Ravnateljica: Branka Puhelek, struč. spec. oec
Predsjednica: Mirjana Hranjec Banovec, dr. med.

Radno vrijeme:
Ponedjeljak – Petak od 07:00 do 15:00

Telefon: 01/2060 415
Mobitel: 099/ 2060 416
Email: info@crveni-kriz-zelina.hr