NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO POMOĆNIK/CA U KUĆI

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO POMOĆNIK/CA U KUĆI

Radno mjesto
Mjesto rada: SVETI IVAN ZELINA, ŽAGREBAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada:  Smjena – prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: djelomično
Natječaj vrijedi od: 22.04.2024.
Natječaj vrijedi do: 06.05.2024.

________________________________________

Posloprimac
Razina obrazovanja:

 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine
 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Radno iskustvo: Nije važno

________________________________________

Ostale informacije:

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29,URBROJ: 524-07-02-01-01/2-24-21 od 19. veljače 2024. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: SF.3.4.11.01.0462 od 01. ožujka 2024. godine u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027., Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Sveti Ivan Zelina raspisuje

 

 

 

JAVNI POZIV
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Sveti Ivan Zelina
za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „ Zaželi IV“

 1. Raspisuje se Javni poziv za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Hrvatskom Crvenom križu Gradskom društvu Crvenog križa Sveti Ivan Zelina za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta „Zaželi IV”.
 2. Broj traženih zaposlenika: 1 pružatelj usluga (pomoćnik/ica u kući)
 3. Vrsta zaposlenja:  predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme – 33 mjeseca, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.
 4. Radno vrijeme i plaća: puno radno vrijeme. Plaća radnika minimalna je plaća propisana Zakonom o minimalnoj plaći („Narodne novine„ br. 118/18. i 120/21.) i Uredbom o visini minimalne plaće za 2024. godinu („Narodne novine“ br. 125/23.), prigodna nagrada (božićnica i regres).
 5. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području grada Svetog Ivana Zeline i Općine Bedenice.
 6. Opis poslova: Pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom.

OBAVEZNA AKTIVNOST:
Pružanje usluge potpore i podrške uz nabavu i podjelu paketa potrepština, koja obvezno uključuje:
a. organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, nabavi hrane i dr.) i/ili
b. obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
c. održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/ili
d. zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

 1. Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijem u radni odnos:
 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo
 1. Prijavi na Javni poziv kandidati su dužni priložiti:
 1. zamolba uz životopis za posao (vlastoručno potpisana, obavezno navesti adresu, broj telefona/mobitela, e-mail adresu ukoliko ju kandidat posjeduje)
 2. preslika osobne iskaznice
 3. preslika dokaza o završenoj školi ili stručnoj spremi (ukoliko je primjenjivo)
 4. dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje )
 5. potvrda o nekažnjavanju (ne starija od 3 mjeseca)

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja Ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Prijave se dostavljaju osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu:
Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Sveti Ivan Zelina, Bocakova 13, 10380 Sveti Ivan Zelina, s naznakom: »za Javni poziv – „Zaželi IV“ – ne otvarati«.
Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. Osobe koje su podnijele prijavu na javni natječaj, a ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, neće se smatrati kandidatima o čemu će ih obavijestiti u pisanom obliku.

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja je do 06.05.2024. do 15 h.

Kandidati će o rezultatima javnog poziva biti obaviješteni u zakonskom roku.
Projekt je u skladu sa programom “Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.” kao plansko -programskom dokumentu čiji je osnovni cilj pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj i smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva.

Pratite nas

Informacije i kontakt podaci

Naziv neprofitne organizacije:
Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Sveti Ivan Zelina

Skraćeni naziv neprofitne organizacije:
GDCK Sv. Ivan Zelina

Adresa: Vatrogasna 3, 10380 Sveti Ivan Zelina

OIB: 63457035985
IBAN: HR2523600001101312215

 

Ravnateljica: Branka Puhelek, struč. spec. oec
Predsjednica: Mirjana Hranjec Banovec, dr. med.

Radno vrijeme:
Ponedjeljak – Petak od 07:00 do 15:00

Telefon: 01/2060 415
Mobitel: 099/ 2060 416
Email: info@crveni-kriz-zelina.hr