O NAMA

Ustrojstvo i djelokrug rada Gradskog društva Crvenog križa Sv. Ivan Zelina

Gradsko društvo Crvenog križa Sv. Ivan Zelina je udruga članova Crvenog križa s područja grada Sv. Ivan Zelina i općine Bedenica za promicanje humanitarnih ciljeva i provođenje akcija od opće koristi koja djeluje na osnovi misije i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

GDCK Sv. Ivan Zelina djeluje u Zagrebačkoj županiji na području grada Sv. Ivana Zeline i općine Bedenica. Ustrojstvo, djelatnost i poslovanje utvrđeni su Statutom koji je donijela Skupština i njime su određeni organizacija, članstvo, djelokrug i način rada njegovih tijela i službi te druga pitanja rada i djelovanja organizacije.

GDCK Sv. Ivan Zelina upisano je u Registar udruga Republike Hrvatske sa sjedištem u Sv. Ivanu Zelini, Vatrogasna ulica br.3. te obavlja javne ovlasti propisane odredbama Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10) i programske djelatnosti.

Tijela GDCK Sv. Ivan Zelina su: Skupština, Odbor, predsjednik i dva potpredsjednika, ravnatelj i Nadzorni odbor.

Skupština kao najviše tijelo udruge donosi Statut, programsku orijentaciju i razvojne programe, razmatra i usvaja izvješća o radu, bira i opoziva predsjednika dva potpredsjednika, Odbor i Nadzorni odbor te donosi odluku o sastavu i broju članova skupštine u budućem mandatu. Skupština se sastoji od 23 zastupnika članova i sastaje se najmanje jednom godišnje.

Odbor kao izvršno tijelo Skupštine odgovorno je za rad Gradskog društva Crvenog križa Sv. Ivan Zelina između sjednica Skupštine. Odbor se sastoji od 7 članova, zastupnika Skupštine koji se biraju na rok od četiri godine.

Nadzorni odbor bira Skupština na mandatno razdoblje od četiri godine imajući u vidu učešće članova – financijskih stručnjaka. Osnovna zadaća Nadzornog odbora je nadzor financijsko materijalnog poslovanja, pregled obračuna poslovanja i praćenje korištenja sredstava u okviru financijskog plana te briga o izvorima prihoda.

Predsjednik GDCK Sv. Ivan Zelina je počasna volonterska funkcija, a bira se iz redova zastupnika skupštine na četiri godine.

Ravnatelj je poslovodni organ koji obnaša funkciju profesionalno, imenuje ga Odbor nakon provedenog javnog natječaja, a zastupa GDCK Sv. Ivan Zelina i naredbodavac je za ostvarenje financijskog plana, te rukovodi stručnom službom. Za svoj rad ravnatelj odgovara Odboru i Skupštini, te Glavnom odboru HCK.

GDCK Sv. Ivan Zelina svoje djelatnosti obavlja u Zelinskom multifunkcionalnom centru ukupne veličine 1000 m2, a koji je adekvatno opremljen i omogućava kvalitetno obavljanje djelatnosti.

Ured Crvenog križa nalazi se u Sv. Ivanu Zelini – Bocakova 13

 

 

Pratite nas

Informacije i kontakt podaci

Naziv neprofitne organizacije:
Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Sveti Ivan Zelina

Skraćeni naziv neprofitne organizacije:
GDCK Sv. Ivan Zelina

Adresa: Vatrogasna 3, 10380 Sveti Ivan Zelina

OIB: 63457035985
IBAN: HR2523600001101312215

 

Ravnateljica: Branka Puhelek, struč. spec. oec
Predsjednica: Mirjana Hranjec Banovec, dr. med.

Radno vrijeme:
Ponedjeljak – Petak od 07:00 do 15:00

Telefon: 01/2060 415
Mobitel: 099/ 2060 416
Email: info@crveni-kriz-zelina.hr