• Početna
  • KK.08.1.3.04.0001 Izgradnja i opremanje Zelinskog multifunkcionalnog centra za prevenciju s knjižnicom (skraćeni naziv: ZMC)

KK.08.1.3.04.0001 Izgradnja i opremanje Zelinskog multifunkcionalnog centra za prevenciju s knjižnicom (skraćeni naziv: ZMC)

Vrijednost projekta: 10.880.733,78 kn

Projekt je 100% financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Trajanje projekta: 36 mjeseci

Cilj projekta: Promicanje uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture čime će se doprinijeti smanjenju osoba u riziku od socijalne isključenosti u lokalnoj zajednici i prevenirati institucionalizacija.

Korisnik projekta:

Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Sveti Ivan Zelina

Partneri projekta:

Grad Sveti Ivan Zelina

Centar za socijalnu skrb Sveti Ivan Zelina

Rezultati projekta:

Provedbom projekta planira se stvoriti adekvatni prostor za pružanje većeg broja socijalnih usluga u zajednici koje su namijenjene sprečavanju i rješavanju poteškoća pojedinca, obitelji i skupina te poboljšavaju kvalitetu života socijalno osjetljivih skupina u lokalnoj zajednici. Provođenjem izvaninstitucijskih socijalnih usluga omogućit će se obiteljski život i spriječiti potreba za institucionalizacijom, stoga je ovaj projekt od izuzetnog značaja kako za lokalnu tako i širu regionalnu zajednicu.

Pratite nas

Informacije i kontakt podaci

Naziv neprofitne organizacije:
Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Sveti Ivan Zelina

Skraćeni naziv neprofitne organizacije:
GDCK Sv. Ivan Zelina

Adresa: Vatrogasna 3, 10380 Sveti Ivan Zelina

OIB: 63457035985
IBAN: HR2523600001101312215

 

Ravnateljica: Branka Puhelek, struč. spec. oec
Predsjednica: Mirjana Hranjec Banovec, dr. med.

Radno vrijeme:
Ponedjeljak – Petak od 07:00 do 15:00

Telefon: 01/2060 415
Mobitel: 099/ 2060 416
Email: info@crveni-kriz-zelina.hr