Rad s podmladkom i mladeži HCK

Svrha programa rada s mladima je njihovo osposobljavanje za odrastanje u odgovornu, sposobnu, zdravu i zadovoljnu osobu koja će znati pomoći sebi i zajednici. Osnovne zadaće programa su:
• Odgoj za humanost, koji se temelji na poimanju važnosti humanih osjećaja i djelovanja i

• Zdravstvena edukacija koja kroz raznovrsne metodološke pristupe daje mladima spoznaje iz osnova zdravstvenog obrazovanja (podizanje zdravstvene kulture, preventivno djelovanje protiv svih oblika ovisnosti, usvajanje znanja o prvoj pomoći, motiviranje za DDK i sl)

Natjecanje podmladka i mladeži HCK

Mladež Crvenog križa aktivna je pri Gradskom društvu Crvenog križa Sv. Ivan Zelina, gdje svojim volonterskim radom pomaže provođenje brojnih humanitarnih akcija, razvijajući na taj način osjećaj humanosti, milosrđa, suosjećanja i korisnosti.Uče o Crvenom križu i vještinama prve pomoći.

Najbolje ekipe sa gradskog natjecanja stječu pravo natjecanja na međužupanijskom natjecanju.

Kamp mladeži

Gradsko društvo Crvenog križa Sv. Ivan Zelina tradicionalno već 10 godina, u suradnji sa Gradskim društvom Crvenog križa Zaprešić organizira ljetovanje djece od 3 do 6 razreda u Ljetnom kampu mladeži Hrvatskog Crvenog križa u Selcu. Program je jako prihvaćen u lokalnoj zajednici i svi roditelji koji žele svoju djecu poslati na ljetovanje mogu to učiniti preko našeg društva.  Uz stručne voditelje djeca osim kupanja imaju organiziran cjelodnevni boravak sa sportskim aktivnostima, edukativnim radionicama i zabavnim sadržajima.

Humane vrednote

U školama na našem području provodi se program “Humane vrednote” kao izvan-nastavna aktivnost i kroz taj program stječemo mlade aktiviste.

Provođenje zajedničkih akcija HCK

Uvažavajući smjernice razvoja i djelovanja “Strategije 2020” kod izrade programa, važno je napomenuti da realizacija istog ovisi o ljudskom potencijalu, odnosno u širenju mreže članova Crvenog križa, novih volontera, aktivista i suradnika, te organizacijskog jačanja društva, ali i o materijalnim sredstvima.

Pratite nas

Informacije i kontakt podaci

Naziv neprofitne organizacije:
Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Sveti Ivan Zelina

Skraćeni naziv neprofitne organizacije:
GDCK Sv. Ivan Zelina

Adresa: Vatrogasna 3, 10380 Sveti Ivan Zelina

OIB: 63457035985
IBAN: HR2523600001101312215

 

Ravnateljica: Branka Puhelek, struč. spec. oec
Predsjednica: Mirjana Hranjec Banovec, dr. med.

Radno vrijeme:
Ponedjeljak – Petak od 07:00 do 15:00

Telefon: 01/2060 415
Mobitel: 099/ 2060 416
Email: info@crveni-kriz-zelina.hr