Zaželi III – UP.02.1.1.16.0189 – Oglas za posao

RADNIK/CA ZA POMOĆ U KUĆI

Radno mjesto

Mjesto rada: SVETI IVAN ZELINA, ŽAGREBAČKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 9

Vrsta zaposlenja:

 • Na određeno; novootvoreni poslovi
 • Mogućnost zaposlenja osobe s invaliditetom

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: Smjena – prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 16.1.2023.

Natječaj vrijedi do: 27.1.2023.

Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad

Posloprimac

Razina obrazovanja:

 • Bez osnovne škole
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije:

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-37 od 6. prosinca 2022. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. ”ZAŽELI – program zapošljavanja žena – faza III”, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0189 od 01. siječnja 2023. godine, i članka 31. i 32. Statuta Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Sveti Ivan Zelina, ravnateljica Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Sveti Ivan Zelina, objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu ”Zaželi III” – radnik/ca za pomoć u kući

 1. Broj traženih osoba: 9
 2. Vrsta zaposlenja: zapošljavanje na određeno vrijeme – 6 mjeseci
 3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 4. Mjesto rada: Sveti Ivan Zelina, Zagrebačka županija
 5. Opis poslova:
  • pomoć u dostavi namirnica,
  • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,
  • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika,
  • pomoć pri oblačenju i svlačenju,
  • briga o higijeni,
  • pomoć u socijalnoj integraciji,
  • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
  • pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
  • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima,
  • i drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.
 6. Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:
 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • nezaposlene žene bez obzira na duljinu prijave u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,
 • najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje
 1. Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice neke od sljedećih ranjivih skupina: Žene od 50 godina i više, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, samohrane majke, osobe s tjelesnim oštećenjima i teškim kroničnim bolestima.

 

 1. Kandidati koji se javljaju na Javni natječaj dužni su priložiti:

 

Uz zamolbu (vlastoručno potpisanu) na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 • Životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
 • Preslika osobne iskaznice
 • Dokaz o državljanstvu – domovnica
 • Dokaz o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi (preslika svjedodžbe) – osobe bez završene osnovne škole trebaju dostaviti vlastoručno potpisanu Izjavu da nemaju završenu osnovnu školu,
 • Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se osoba vodi u evidenciji nezaposlenih (datum izdavanja potvrde mora biti nakon objave natječaja)
 • Elektronički zapis podataka iz područja radnih odnosa (dokaz o radnom iskustvu) – izdaje – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO)
 • Uvjerenje o nekažnjavanju
 • Potvrda doktora opće prakse da ne boluje od zaraznih, duševnih i bolesti ovisnosti
 • Dokaz o pripadnosti ranjivoj skupini (ukoliko se prijavljuje žena pripadnica navedene skupine):

 

– Žene od 50 godina i više – osobna iskaznica,

– Osobe s invaliditetom – nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom,

– Žrtve trgovanja ljudima – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima,

– Žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrda centra za socijalnu  skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja,

– Azilantice – odluka o odobrenju azila koju izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova,

– Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji,

– Liječene ovisnice – potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama,

– Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci – potvrda o otpuštanju,

– Pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini,

– Beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica,

– Samohrane majke – rodni list prijaviteljice ne stariji od dana objave javnog poziva, smrtni list supružnika ako je primjenjivo, rodni list maloljetnog djeteta.

– Osobe s tjelesnim oštećenjima i kroničnim bolestima –  nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja, te ostala liječnička dokumentacija.

Osobe koje se prijavljuju na Javni natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Sveti  Ivan Zelina, Vatrogasna 3, 10380 Sveti Ivan Zelina, osobno ili na e-mail adresu: ravnateljica@crveni-kriz-zelina.hr u roku od 8 dana od dana objave natječaja na oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u zatvorenoj koverti, s naznakom: „Za natječaj – Zaželi III.“

Javni natječaj bit će objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, internetskoj stranici Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Sveti Ivan Zelina – www.crveni-kriz-zelina.hr i oglasnoj ploči partnera na projektu Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područnog ureda Sveti Ivan Zelina.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Poslodavac će, sa prijavljenim kandidatkinjama koje su podnijele pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, obaviti razgovor (intervju). Vrijeme i mjesto održavanja razgovora s kandidatkinjama koje mogu pristupiti razgovoru će biti objavljeno na internetskim stranicama poslodavca – www.crveni-kriz-zelina.hr te će iste biti obaviještene pismenim putem.

VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA RAZGOVORA S KANDIDATKINJAMA:

 • GDCK Sv. Ivan Zelina, Vatrogasna 3 , 10380 Sveti Ivan Zelina – ponedjeljak, 30.01.2023. u 09,00 h

Ako kandidatkinja ne pristupi po zakazanom pozivu na intervju, smatrat će se da je povukla prijavu na oglas.

Odluka o odabiru kandidata biti će objavljena na web stranici poslodavca  – www.crveni-kriz-zelina.hr

 

Natječaj 

Odluka o odabiru

 

Pratite nas

Informacije i kontakt podaci

Naziv neprofitne organizacije:
Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Sveti Ivan Zelina

Skraćeni naziv neprofitne organizacije:
GDCK Sv. Ivan Zelina

Adresa: Vatrogasna 3, 10380 Sveti Ivan Zelina

OIB: 63457035985
IBAN: HR2523600001101312215

 

Ravnateljica: Branka Puhelek, struč. spec. oec
Predsjednica: Mirjana Hranjec Banovec, dr. med.

Radno vrijeme:
Ponedjeljak – Petak od 07:00 do 15:00

Telefon: 01/2060 415
Mobitel: 099/ 2060 416
Email: info@crveni-kriz-zelina.hr