• Početna
  • Aktivnosti
  • Natječaj za ravnatelja/icu Gradskog društva Crvenog križa Sveti Ivan Zelina

Natječaj za ravnatelja/icu Gradskog društva Crvenog križa Sveti Ivan Zelina

NATJEČAJ – Gradsko društvo Crvenog križa Sv. Ivan Zelina

(4802)

Na temelju članka 28. Statuta Gradskog društva Crvenog križa Sv. Ivan Zelina od 28. 9. 2015. te Izmjene i dopune Statuta od 30. 9. 2020., Pravilnika o ravnateljima Društava Hrvatskog Crvenog križa te Odluke Odbora Gradskog društva Crvenog križa Sv. Ivan Zelina broj 4/4/2022 od 29. 6. 2022. g. raspisuje se

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradskog društva Crvenog križa Sv. Ivan Zelina, na mandatno razdoblje od četiri godine, s mogućnošću reizbora, kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

stručna sprema:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (magistar/magistra, specijalist/ica struke) – područje društvenih znanosti

radno iskustvo:

– 5 godina iskustva na istim ili sličnim poslovima

– vozačka dozvola B-kategorije.

Uz pisanu prijavu na javni natječaj za ravnatelja osoba koja se javlja na natječaj za ravnatelja, dužna je priložiti uz dokaze o ispunjavanju uvjeta i druge dokumente, i to:

1. molbu

2. životopis

3. preslik diplome

4. dokaz o radnom stažu

5. preslik domovnice

6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca)

7. presliku vozačke dozvole

8. motivacijsko pismo

9. pisani prijedlog Programa rada GDCK Sv. Ivan Zelina za mandatno razdoblje na propisanom M-1 obrascu (nalazi se na stranici: www.hck.hr->Tko smo-> Natječaj).

Kandidati koji su već obnašali dužnost ravnatelja, dužni su osim navedene dokumentacije dostaviti i:

Izvješće o radu ravnatelja tijekom mandata na propisanom M-2 obrascu.

Pozitivnu ocjenu obnašanja dužnosti u proteklom mandatu (P-1 obrazac).

Potvrdu Središnjeg ureda o pohađanju edukacije za ravnatelje.

Pisane prijave na javni natječaj s traženim priloženim dokazima o ispunjavanju uvjeta potrebno je dostaviti u Gradsko društvo Crvenog križa Sv. Ivan Zelina, Vatrogasna 3 s naznakom »Natječaj za ravnatelja – ne otvarati«. Rok za podnošenje prijava je 8 dana nakon objave natječaja. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Gradsko društvo
Crvenog križa Sv. Ivan Zelina

NATJEČAJ – Gradsko društvo Crvenog križa Sv. Ivan Zelina (nn.hr)

Pratite nas

Informacije i kontakt podaci

Naziv neprofitne organizacije:
Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Sveti Ivan Zelina

Skraćeni naziv neprofitne organizacije:
GDCK Sv. Ivan Zelina

Adresa: Vatrogasna 3, 10380 Sveti Ivan Zelina

OIB: 63457035985
IBAN: HR2523600001101312215

 

Ravnateljica: Branka Puhelek, struč. spec. oec
Predsjednica: Mirjana Hranjec Banovec, dr. med.

Radno vrijeme:
Ponedjeljak – Petak od 07:00 do 15:00

Telefon: 01/2060 415
Mobitel: 099/ 2060 416
Email: info@crveni-kriz-zelina.hr